Grono pedagogiczne

mgr Wojciech Ścibor

biologia

 

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kierunku Biologia, o specjalności Biologia Eksperymentalna oraz studiów inżynierskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Biotechnologia o specjalności Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych. Nauczyciel biologii i chemii z wieloletnim doświadczeniem. Pasjonat nauk przyrodniczych, opiekun merytoryczny wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Interdyscyplinarnie podchodzi do nauczania, hołdując zasadzie, że nie sposób w pełni pojąć rozmaitych zagadnień biologicznych w oderwaniu od wielu aspektów ugruntowanych w chemii. Krzewi wśród uczniów postawę aktywnej nauki, cytując słowa Marii Skłodowskiej-Curie: „Niczego w życiu nie trzeba się bać, należy to tylko zrozumieć”.