KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN
spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych 28 sierpnia 2023 godz. 17.00
zebranie rady pedagogicznej 30 sierpnia 2023 r., godz. 12.00 (środa)
wyjazd integracyjny klas pierwszych  31 sierpnia- 1 września 2023 r. (czwartek-piątek)
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r., godz. 15.00 (poniedziałek)
spotkania z rodzicami klas 2-4   4 września 2023 r., godz. 18.30 (poniedziałek)
Święto Edukacji Narodowej   14 października 2023 r. (uroczystość 13.10)
dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora    2-3 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)
Dzień Patrona Szkoły i uroczystość z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości 09 listopada 2023 r. (czwartek)
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2023 r. (sobota)
zebranie rady pedagogicznej 20 listopada 2023 r., godz. 17.00 (poniedziałek)
konsultacje nauczycieli  
zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 r.- 31 grudnia 2023r. (powrót do zajęć 02.01.2024)
wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku 11 stycznia 2024 r. (czwartek)
zebranie rady pedagogicznej   12 stycznia 2024 r., godz. 17.00 (piątek)
rozpoczęcie zajęć w 2 semestrze   15 stycznia 2024 r.
konsultacje nauczycieli  
Studniówka klas 4. 25 stycznia 2024 r. (czwartek)
ferie zimowe 29 stycznia- 11 lutego 2024 r.
rozpoczęcie zajęć po przerwie 12 lutego 2024 r.
wiosenna przerwa świąteczna 28 marca (czwartek) – 2 kwietnia 2024 r.
propozycje ocen niedostatecznych dla klasy IV 3 kwietnia 2024 r. (środa)
propozycje wszystkich ocen dla klasy IV 10 kwietnia 2024 r. (środa)
konsultacje nauczycieli  
wpisanie ocen rocznych dla klasy IV 19 kwietnia 2024 r. (piątek)
klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej (IV klasy) szkolenie dla zespołów nadzorujących egzamin maturalny 22 kwietnia 2024 r., godz. 16.30 (poniedziałek)
uroczyste zakończenie zajęć w klasie IV Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna 26 kwietnia 2024 r. (piątek)
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora   2 maja 2024 r.
Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2024 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 6 maja 2024 r. (poniedziałek)

egzamin maturalny z języka polskiego PP

 dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora

7 maja 2024 r. (wtorek)

egzamin maturalny z matematyki PP

 dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora

8 maja 2024 r. (środa)
egzamin maturalny z język angielski PP dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 9 maja 2024 r. (czwartek)

egzamin maturalny z wiedzy i społeczeństwa

 dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora

10 maja 2024 (piątek)
egzamin maturalny z języka angielskiego PR lub DJ – część pisemna – dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 13 maja 2024 r. (poniedziałek)
propozycje ocen niedostatecznych   29 maja 2024 r. (środa)
Uroczystość Bożego Ciała   30 maja 2024 r. (czwartek)
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora   31 maja 2024 r. (piątek)
propozycje wszystkich ocen 7 czerwca 2024 r.
wpisanie ocen rocznych w dzienniku 14 czerwca 2024 r.
klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej 17 czerwca 2024 r., godz. 16.30 (poniedziałek)
uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r., godz. 13.30 (piątek)
plenarne zebranie rady pedagogicznej 24 czerwca 2024 r., godz. 12.00 (poniedziałek)
ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.