Oferta edukacyjna 2024/2025

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka otrzymało „Srebrną Tarczę 2019”, „Srebrną Tarczę 2020” oraz „Srebrną Tarczę 2021”, „Srebrną Tarczę 2022”, „Złotą Tarczę 2023” oraz „Złotą Tarczę 2024” w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Zestawienie ujmuje szkoły najlepiej przygotowujące do podjęcia studiów. Na wysokie miejsce złożyły się wyniki egzaminów maturalnych, dzięki którym nasi absolwenci bez problemu kontynuują naukę w renomowanych uczelniach. Nasza szkoła znalazła się w gronie najlepszych liceów w Rzeszowie, obok LO Sióstr Prezentek i II LO.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 jest możliwa poprzez miejski system rekrutacyjny. https://rzeszowprojekt.edu.com.pl/

TEN SAM SYSTEM, W KTÓRYM UCZNIOWIE APLIKUJĄ DO INNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH!

Zasadnicze atuty szkoły:

 1. nauczanie dwujęzyczne – część przedmiotów jest wykładana w języku angielskim – 10 godzin tygodniowo, np. Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Ethics, Public Speaking, matematyka, geografia, wychowanie fizyczne, Innovation for Business, Applied Mathematics, Project Menagement.
 2. mało liczne klasy (ok. 20 osób),
 3. nauczanie prowadzone w środowisku akademickim, przez doświadczonych nauczycieli-egzaminatorów maturalnych,
 4. liczne, bezpłatne zajęcia dodatkowe (m.in.: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, filmowe, szachy, zajęcia medyczne w laboratoriach)
 5. nauczanie przedmiotów dodatkowych, np. j. łacińskiego, filozofii, Civil Society, Academic Writing, etyki, Public Speaking, genetyki, anatomii, biochemii, Social Communication, International Media Systems, podstawy programowania, Computer Systems and Networks, Applied Mathematics, historii architektury, desingu, grafiki komputerowej, rysunku, fotografii, filmu, social mediów.
 6. dogodne pory zajęć: 8.00-16.00
 7. wyjazdy zagraniczne
 8. native speakerzy – angielski, hiszpański, niemiecki
 9. indywidualne lekcje dla uczniów uzdolnionych
 10. warsztaty medycyny praktycznej z lekarzami (prosektorium, pogotowie, itp.).
 11. dogodna lokalizacja (blisko Dworca Lokalnego i Galerii Rzeszów)

Profile klas:

Klasa Medical Science – profil medyczny
– z rozszerzeniem biologii, chemii, j. angielskiego, zwiększoną liczbą godzin matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami: genetyką, anatomią, biochemią połączonymi z zajęciami laboratoryjnymi;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach medycznych, inżynierskich, biotechnologicznych,  itp.;
– z przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Ethics, Public Speaking

Klasa Science – profil ścisły
– z rozszerzeniem z matematykii i j. angielskiego, z możliwością wyboru dodatkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym (geografii, historii sztuki, biznesu) zwiększoną liczbą godzin matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami do wyboru:  podstawy programowania, Computer Systems and Networks, Applied Mathematics połączonymi z zajęciami laboratoryjnymi, fotografia, film, social media, pracownia działań graficznych;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach ścisłych i artystycznych;
– z przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Academic Writing, Civil Society, Philosophy, Ethics, Public Speaking

Klasa Linguistic – profil językowy
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach językowych;
– z przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Academic Writing, Civil Society, Philosophy, Ethics, Public Speaking
– z rozszerzeniem z języka polskiego oraz języka angielskiego, z możliwością wyboru dodatkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym (historii, wos-u) oraz dodatkowymi przedmiotami do wyboru (geopolityka, wiedza o Polsce i świecie współczesnym, film, fotografia, social media, pracownia działań graficznych)

Zapewniamy:

 1. Rozwój umiejętności językowych uczniów w stopniu pozwalającym na biegłe używanie języka angielskiego w różnych kontekstach zawodowych i dziedzinach naukowych, bez konieczności korzystania z korepetycji.
 2. Realizację języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.
 3. Zwiększony wymiar godzin przedmiotów rozszerzonych oraz matematyki podstawowej
 4. Prowadzenie zajęć w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach (m.in. chemicznych, fizycznych, biologicznych i artystycznych).
 5. Szeroki wybór przedmiotów dodatkowych.
 6. Nauczanie języka łacińskiego w dwóch wariantach: medycznym i humanistycznym.
 7. Rozbudowaną propozycję bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
 8. Indywidualne podejście do ucznia oraz mało liczne klasy.
 9. Rozwój kompetencji społecznych uczniów podczas realizacji projektów szkolnych oraz autorskich inicjatyw młodzieży
 10. Przygotowanie do studiów zagranicznych.

czesne za 1 miesiąc – ok. 850 zł/ płatne przez 12 miesięcy w roku

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Towarnickiego 3
I piętro, pokój nr 15

tel. 17 872 12 81