Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie otrzymało dotację na realizację projektu
IT tools used to promote your own region. Regional games and tradition” w ramach programu Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
(„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”)
Projekt zakłada udział 20 uczniów naszej szkoły (dwie grupy dziesięcioosobowe) w dwóch wyjazdach
edukacyjnych do Macedonii (Skopje i Bitola).

Cele projektu to:
– wykorzystanie umiejętności informatycznych
– rozwijanie komunikacji w języku angielskim
– wzmocnienie kompetencji w zakresie nawiązywania relacji
– podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska

Efektem projektu będzie udoskonalenie posługiwania się językiem angielskim, podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie wykorzystywania nowych technologii, zwiększenie wiedzy na temat historii,
kultury, tradycji i obyczajów Macedonii oraz rozwój umiejętności nawiązywania kontaktów i
współpracy w grupie w środowisku międzynarodowym.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 110 396,58 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 91 099,26 PLN