Historia szkoły

 

Rozwój współpracy europejskiej i coraz częstsze wyjazdy zagraniczne, a także związany z tym wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że biegłe posługiwanie się językami obcymi staje się przyszłością edukacji. W Rzeszowie wyzwanie to jako pierwsze podjęło Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka, powstałe w 2015 r. z inicjatywy społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wypełniło istotną lukę na mapie rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych, oferując kształcenie dwujęzyczne w zakresie języka angielskiego oraz wychowując w duchu poszanowania europejskich tradycji i wartości.

Liceum zapewnia rozwój umiejętności językowych uczniów w stopniu pozwalającym na biegłe używanie języka angielskiego w różnych kontekstach zawodowych i dziedzinach naukowych, bez konieczności korzystania z korepetycji. Aktualnie uczniowie w każdej klasie doskonalą swoje zdolności językowe pod opieką polskiego nauczyciela i trzech native speakerów pochodzących z różnych państw (Kanady, USA, Wielkiej Brytanii). Łącznie w drugim języku nauczania, tj. języku angielskim, tygodniowo prowadzonych jest 12 lekcji, w tym autorskie przedmioty, takie jak Creative Writing, Civil Society i Speaking.

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie kształci uczniów w poczuciu odpowiedzialności za swoje uzdolnienia i przyszłość, dba o ich wszechstronny rozwój intelektualny i moralny, a także kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. W szkole zachęca się młodzież do kreatywności, budując postawę otwartości na drugiego człowieka i zaangażowania w życie publiczne. Dotychczas uczniowie przeprowadzili chociażby akcję pomocy najuboższym za pośrednictwem Stowarzyszenia Zupełne Dobro oraz Towarzystwa Brata Alberta w Rzeszowie, wsparli Caritas Diecezji Rzeszowskiej w zbiórce żywności pod hasłem: „Tak, pomagam!”, zrealizowali pomoc w ramach działania „Opatrunek na ratunek”, organizowanego przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” oraz przekazali pomoce edukacyjne dzieciom uczącym się w Mary’s Junior School w Muyeye w Afryce. Uczyli się także samozarządzania i współpracy w ramach akcji „Samorządy mają głos”, koordynowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nauczyciele są otwarci na nowe pomysły w zakresie tematyki i formy zajęć, zwłaszcza w ramach przedmiotów dodatkowych. Wykorzystują metody aktywizujące, a więc najbardziej atrakcyjne dla uczniów oraz wspierają ich w realizacji działań o charakterze społecznym, jak choćby trwającej właśnie Kampanii „Drugie życie”, czy zakończonym już projekcie prowadzonym w ramach Szkoły Dialogu, pt.: „Rajsza. Śladami rzeszowskich Żydów”. Ideą szkoły jest aby młodzież, w warunkach otwartości uniwersyteckiej, mogła rozwijać swoje pasje pod okiem doświadczonych nauczycieli i pedagogów. By zwiększyć efektywność zajęć uczniowie uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w laboratoriach uniwersyteckich (m.in. fizycznych, chemicznych, biologicznych), a także sami regularnie wykonują doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i oprogramowania. Korzystają ponadto z bogatej oferty zajęć dodatkowych, w tym zajęć sportowych (kajaki, ścianka wspinaczkowa, basen, kręgielnia, narty, samoobrona), szkolnego klubu filmowego, programowania, czy zajęć teatralnych.

Zaletą liceum jest indywidualne podejście do ucznia oraz mało liczne, piętnastoosobowe klasy, sprzyjające tworzeniu wzajemnego zaufania i autentycznej współpracy. Jak podkreślają nauczyciele, to właśnie wartości, umacnianie w młodzieży świadomości osobistej siły i optymizmu, stanowią znaki rozpoznawcze Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego w Rzeszowie. Jego sukces jest możliwy dzięki współpracy pedagogów, uczniów i rodziców oraz wsparciu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka otrzymało: „Srebrną Tarczę 2019”, „Srebrną Tarczę 2020″, „Srebrną Tarczę 2021″, „Srebrną Tarczę 2022″ i , „Złotą Tarczę 2023″ w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Zestawienie ujmuje szkoły najlepiej przygotowujące do podjęcia studiów. Na wysokie miejsce złożyły się wyniki egzaminów maturalnych, dzięki którym nasi absolwenci bez problemu kontynuują naukę w renomowanych uczelniach. Nasza szkoła znalazła się w gronie najlepszych liceów w Rzeszowie, obok  II LO oraz LO Sióstr Prezentek.