Grono pedagogiczne

Tomasz Surmacz

Podstawy przedsiębiorczości, Innovation for business, Project management

 

Adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktorat obronił z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opracował i zrealizował programy wielu zajęć i szkoleń, w tym m.in.: z zakresu marketingu, promocji, obsługi klienta, zarządzania projektami, komunikacji w biznesie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi oraz szereg kursów z zakresu zarządzania projektami. Posiadacz certyfikatów z zakresu zarządzania projektami: IPMA i PRINCE2. Zarządzający i koordynator w projektach międzynarodowych mi.in.  Social entrepreneurship and educational practice for young people SE+ED”, “Changemakers’ education for more Equality, Entrepreneurial spirit and Resilience focussing on Youth through online Platforms”. Opiekun sekcji Zarządzania Projektami studenckiego Koła Naukowego Liderzy Biznesu. Wiceprezes Stowarzyszenia Mercatus. Uczestnik dwóch kursów z zakresu Content and Language Integrated Learning w Wielkiej Brytanii. Uczestnik programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach którego ukończył szkolenie z zakresu tutoringu na University College London. Absolwent studiów podyplomowych „Lider innowacji” na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestniczył w stażach o charakterze naukowo-dydaktycznym w m.in.: Universidad de Valencia, University of Derby, Charleston College, Istanbul University, University of Wesleyan Nebraska, Huddersfield University czy Dongguan University of Technology. Prywatnie mól książkowy i fan FC Barcelona.