Grono pedagogiczne

dr Stanisław Dołęga

wicedyrektor
matematyka

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister matematyki, 1994) oraz University of New Mexico (PhD, Pure Mathematics, 2004). Wieloletni nauczyciel akademicki w Polsce (1994 -2000 – Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) i Stanach Zjednoczonych (2000-2004 – University of New Mexico), a także nauczyciel matematyki, języka angielskiego oraz matematyki w języku angielskim w szkołach średnich (2004 – obecnie). Jego doświadczenie w pracy z młodzieżą, oprócz przygotowania do egzaminu dojrzałości, obejmuje m.in. przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów matematycznych, pracę z  wykorzystaniem programów matematycznych (Wolphram Alpha, Geogebra),  przygotowywanie do studiów uniwersyteckich uczniów z rodzin mniej zamożnych, kształconych wcześniej w edukacji domowej, czy pochodzących z rdzennej ludności USA (Native Americans). Pasjonat łamigłówek logicznych i matematycznych, XIX-wiecznej literatury amerykańskiej oraz brydża.