Grono pedagogiczne

mgr Paulina Wziątka

język niemiecki

 

Ukończyła pięcioletnie studia wyższe magisterskie na kierunku filologicznym w zakresie Filologii germańskiej, jak również pięcioletnie studia magisterskie Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz podyplomowe studia w zakresie Przyrody na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest egzaminatorem OKE egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. W 2019 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa za wysokie wyniki uczniów na egzaminie maturalnym.

W ostatnich latach w ramach programu Erasmus Plus uczestniczyła w kursach języka angielskiego na Malcie oraz w Portugalii. Znajomość języka angielskiego wykorzystuje w nauczaniu języka niemieckiego, powołując się na podobieństwa leksykalne i gramatyczne obu języków. Jej pasją jest śpiew i taniec latino, który stale doskonali podczas regularnych zajęć salsy i bachaty.