Grono pedagogiczne

mgr Paulina Drupka

pedagog specjalny

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, specjalność: terapia pedagogiczna z elementami logopedii oraz studiów licencjackich na wydziale pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała I stopień w zakresie Terapii EEG Biofeedback. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych.

W pracy indywidualnej z uczniem koncentruje się na rozwijaniu konkretnych zdolności, m.in.: asertywności, zarządzania emocjami w sytuacjach stresowych, efektywnej komunikacji, autoprezentacji. Pracuje nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości i pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, sprawstwa i kontroli.

Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę i podnosi kwalifikację zawodowe, aby móc oferować profesjonalną pomoc uczniom oraz rodzicom. W pracy z uczniami kieruje się sercem, wierząc, że dobra terapia oparta jest na relacji.