Grono pedagogiczne

Paul Makin

język angielski – native speaker

Brytyjski native speaker z ponad 10-letnim doświadczeniem w nauczaniu. Urodził się w hrabstwie Yorkshire i dorastał w Somerset. Od najmłodszych lat miał kontakt z różnymi regionalnymi akcentami i rozwinął talent do ich naśladowania, co zaowocowało pasją do aktorstwa i teatru.  Jego lekcje słyną z poczucia humoru, kreatywności i energii. Jest otwarty na drugiego człowieka i ma duże poczucie empatii, co tworzy przyjazną atmosferę w klasie.

I am a British Native Speaker, with over 10 years of teaching experience. Born in the county of Yorkshire, and growing up in Somerset, I was exposed to differing regional accents from a young age and developed a talent for mimicking them, leading to a passion for acting and the theatre.  My lessons are renowned for my sense of humour, being creative and energetic. As a person, I am open-minded and employ a great sense of empathy which creates a friendly atmosphere in a class.