Grono pedagogiczne

dr Natalia Potocka

biologia

 

Ukończyła studia magisterskie, kierunek biologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, uzyskany na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2004-2013 pracowała w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2016 r. zatrudniona w Laboratorium Biologii Molekularnej Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2017 r. nieprzerwanie przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych z biologii na poziomie rozszerzonym w ramach zajęć indywidualnych oraz grupowych.