Grono pedagogiczne

mgr Alina Paliwoda-Wielgos

język łaciński

 

Magister filologii klasycznej, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel akademicki od 1989 r. Jako adiunkt w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzi zajęcia z języka łacińskiego w Kolegium Nauk Humanistycznych i Kolegium Nauk Medycznych.

Nauczycielka dyplomowana z długoletnim stażem. Od 2010 r. realizuje własne programy autorskie ,,Język łaciński w medycynie” oraz ,,Język łaciński dla humanistów”. Sama będąc laureatką Olimpiady Języka Łacińskiego, angażuje się w wychowanie kolejnych pokoleń olimpijczyków. Z grona jej wychowanków sześcioro uzyskało tytuł finalisty, a troje- laureata Olimpiady Języka Łacińskiego. Prócz tego, może się pochwalić wieloma laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych i translatorskich oraz wysokimi wynikami maturzystów.

Ma za sobą długoletnią współpracę ze Szkołą Języków Obcych PROMAR International, gdzie nauczała łaciny i języka włoskiego. Ponadto może pochwalić się doświadczeniem w zakresie nauczania klasycznej greki. W ramach programu Erasmus odbyła staże językowe we Włoszech: w Modenie i w Rzymie. Zajmuje się tłumaczeniem łacińskich dokumentów średniowiecznych i nowożytnych. Ma na swoim koncie udział w wielu konferencjach z zakresu metodyki nauczania języków klasycznych, warsztaty dla nauczycieli języka łacińskiego, praktykę w stosowaniu łaciny żywej, udział w międzynarodowych projektach dydaktyczno- językowych.

Za swoje osiągnięcia była kilka razy nagradzana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Kuratora Oświaty.