Grono pedagogiczne

mgr Magdalena Haligowska

język polski

 

Nauczycielka języka polskiego z długoletnią praktyką w pracy z klasami maturalnymi. Certyfikowany egzaminator CKE oceniający egzaminy maturalne, zarówno ustne, jak i pisemne. Stale doskonali warsztat polonistyczny, poszerza wiedzę z zakresu metod nauczania. W swojej pracy ceni sobie korespondencję sztuk, dialog przeszłości z teraźniejszością, wszelkie nawiązania literackie obecne w filmach, sztukach teatralnych i muzyce współczesnej. To często stanowi punkt wyjścia do rozmów z młodzieżą na temat kontekstów kulturowych, wartości moralnych i życiowych dylematów, którymi żyją nie tylko bohaterowie literaccy.