Grono pedagogiczne

dr Krystian Tuczyński

informatyka, computer systems & network

 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Absolwent kierunku „Edukacja-Techniczno-Informatyczna” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także studiów podyplomowych na kierunkach: „Zarządzenie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji” oraz „Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy”. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Instytucie Pedagogiki (Zakład Edukacji Nauczycieli), kierownik kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki oraz doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość, którego zadaniem jest zarządzanie systemami informatycznymi Uniwersytetu Rzeszowskiego, wsparcie techniczne, metodyczne i prawne pracowników UR zamierzających wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne w pracy dydaktycznej oraz naukowej.