Grono pedagogiczne

mgr Kinga Hęclik

chemia

Absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego. Ukończyła technologię chemiczną o specjalności synteza organiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Kierowniczka grantu badawczego finansowanego przez NCN pt. „Tworzenie i agregacja nanocząstek metali szlachetnych w ekstraktach torfu. Biosynteza, izolacja, identyfikacja i badania cytotoksyczności”. Stażystka Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Korepetytorka i tutorka maturzystów z chemii.