Grono pedagogiczne

mgr Katarzyna Dziedzic

język polski

Nauczycielka języka polskiego, od 17 lat pracująca z młodzieżą licealną w tym z maturzystami.  

Od 2010 roku certyfikowany egzaminator CKE, pracujący zarówno przy maturach ustnych, jak i oceniający egzaminy pisemne na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ciągle poszerza swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu, jak i zagadnień wychowawczych. 

Uważa, że rozmowa z młodymi ludźmi o literaturze może być pasjonująca i odkrywcza. Ważna jest otwartość na inne postrzeganie, na nowe konteksty kulturowe.