Grono pedagogiczne

mgr Jakub Sikora

wychowanie fizyczne

 

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalizacji gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z diagnozy i terapii osób z autyzmem, a także w Wyższej Szkole Biznesu w Krakowie z integracji sensorycznej. Certyfikowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej. Prowadzi gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną oraz zajęcia specjalistyczne z integracji sensorycznej, aikido i z samoobrony. Uczestnik wielu konferencji naukowych, szkoleń oraz kursów, m.in: terapii ręki, masażu Shantala, terapii behawioralnej „Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, programu skupienia uwagi Giny Davies, programu „HANDLE” w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Uczestnik konferencji dr. Gary LaVigna: „Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu przejawiającymi zachowania problemowe”wg modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań oraz seminarium Jake’a Greenspana „Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak pomóc dzieciom nawiązać relacje, komunikować się i myśleć?”.

Przez 9 lat pracował jako starszy terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Od 27 lat ćwiczy aikido i inne sztuki walki, prowadzi grupy aikido dorosłych i dzieci. Organizuje cykliczne obozy aikido, w których czynny udział biorą dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu. Posiada stopień 3 dan aikido.

Jest człowiekiem holistycznie podchodzącym do uczestników zajęć, a zebrane doświadczenie w zakresie posługiwania się własnym ciałem przenosi na prowadzone zajęcia. Dysponuje narzędziami behawioralnymi oraz niedyrektywnymi. W kreatywny sposób aktywizuje kontakt ze swoimi podopiecznymi.