Grono pedagogiczne

mgr Dorota Kustra

język niemiecki

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na wydziale Filologicznym w zakresie języka rosyjskiego oraz języka niemieckiego. Od 2005 r. nauczyciel dyplomowany i egzaminator języka niemieckiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Uzyskała wyróżnienie w Plebiscycie „Nowin” – Belfer Roku 2013. Opiekun i tłumacz grup młodzieży podczas praktyk zawodowych w ramach projektów unijnych. Mentor nauczycieli stażystów i studentów – praktykantów. Organizator szkolnych konkursów popularyzujących język niemiecki. Systematycznie doskonaląca się poprzez udział w różnych szkoleniach i warsztatach. Doświadczony nauczyciel, wychowawca i przyjaciel młodzieży.