Grono pedagogiczne

dr Barbara Strzelec

język polski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, egzaminator maturalny z języka polskiego, nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie nauczania na każdym etapie kształcenia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa z technologiami informacyjnymi. Pełniła funkcje kierownika biblioteki szkolnej i zastępcy dyrektora. Dysponuje uprawnieniami do nauczania etyki. Stale podnosi kwalifikacje – na swoim koncie ma kilkadziesiąt różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Wielokrotnie przygotowywała wychowanków do konkursów, przedstawień i publicznych wystąpień. Jej podopieczni osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, w tym maturalnych. Pracowała z obcokrajowcami, którzy z sukcesem podeszli do polskiej matury.

Autorka scenariuszy uroczystości szkolnych, współtwórczyni cyklicznych Koncertów patriotycznych, pomysłodawczyni i organizatorka Barańczaquizu. Współtwórczyni szkolnego pisma „DLUTimes”.