Grono pedagogiczne

dr Anna Pięta-Szawara

dyrektor
wiedza o społeczeństwie

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie Nauk o polityce, magisterskie na kierunku Politologia (specjalność: samorząd i polityka lokalna), magisterskie na kierunku Historia (specjalność: nauczycielska), oraz podyplomowe w zakresie Zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie oświaty. Certyfikowana tutorkaUczestniczka Master of Didactics Programme w Ghent University. Zajęcia dydaktyczne prowadzi od 1 października 2004 r. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunktki w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierowniczka Studiów europejskich. Ukończyła szereg kursów i szkoleń w zakresie kompetencji do pracy z młodzieżą oraz zarządzania w oświacie.  Odbyła staże zagraniczne w Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Peloponeskim w Koryncie oraz Uniwersytecie Bolońskim. Przebywała również w Uniwersytecie Alfreda Nobla w Dnipro w charakterze visiting researcher. Autorka publikacji z zakresu myśli politycznej, teorii polityki, metodologii nauk oraz polityk publicznych. Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Inicjatorka szeregu działań o charakterze społecznym, ekspertka i trenerka w projektach międzynarodowych, współautorka miejskiego dokumentu strategicznego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniona dyplomem uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.