17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do

DWUJĘZYCZNEGO LICEUM UNIWERSYTECKIEGO
IM. STANISŁAWA BARAŃCZAKA,

na rok szkolny 2022/2023

Lp Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu  
rekrutacyjnym 
1. 
1. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej. od 16 maja 2022 r.  
do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00 
2.  Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych: – część pisemna (dopuszczalny egzamin zdalny w zależności od  sytuacji epidemicznej)   – część ustna (dopuszczalny egzamin zdalny w zależności od sytuacji epidemicznej).      

DODATKOWY EGZAMIN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH ODBĘDZIE SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU BRAKU ZAPEŁNIENIA MIEJSC  PODCZAS REKRUTACJI PODSTAWOWEJ!!         
 10 czerwca 2022 r. godz. 16.00  
Część ustna odbędzie się w dniach 1-10 VI 2022 r.  27 czerwca 2022 r. godz. 09.00  (część pisemna).
  Bezpośrednio po  części pisemnej  odbędzie się część  ustna  
3. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu  kompetencji językowych. 17 czerwca 2022 r. 
4. Rozmowa kwalifikacyjna (dopuszczalna rozmowa zdalna w  zależności od sytuacji epidemicznej).od 24 czerwca 2022 r.do 01 lipca 2022 r. 
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o  oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz o oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 08 lipca 2022 r.  
do 14 lipca 2022 r.  do godz. 15.00 
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w  oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 15 lipca 2022 r. do godz. 15.00 
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych. 15 lipca  2022 r. po godz. 15.30 
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.od 18 lipca 2022 r. 
do 19 lipca 2022 r. do godz. 15.00 
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 lipca 2022 r. 
do godz. 14.00 
10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 1 sierpnia 2022 r. 
11. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o  liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 2 sierpnia 2022 r. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

ZOSTANIE URUCHOMIONA TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU BRAKU ZAPEŁNIENIA MIEJSC PODCZAS REKRUTACJI PODSTAWOWEJ!!

Lp Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu  
rekrutacyjnym 
1. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej Od 29 lipca 2022 r. do 30 lipca 2022 r. 
2. Rozmowa kwalifikacyjna (dopuszczalna rozmowa zdalna w zależności od sytuacji epidemicznej) Od 29 lipca 2022 r. do 30 lipca 2022 r. 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 30 lipca 2022 r. do godz. 16.00 
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 lipca 2022 r. po godz. 16.30 

Dodatkowe informacje: 

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
  1. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi