17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

GRONO PEDAGOGICZNE

ja 3Dyrektor

dr Anna Pięta-Szawara

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie Nauk o polityce, magisterskie: na kierunku Politologia (specjalność: samorząd i polityka lokalna) oraz na kierunku Historia (specjalność: nauczycielska), a także podyplomowe w zakresie Zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie oświaty. Wyróżniona dyplomem uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia dydaktyczne prowadzi od 1 października 2004 r. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła szereg kursów i szkoleń w zakresie kompetencji do pracy z młodzieżą oraz zarządzania w oświacie. Odbyła staże zagraniczne w Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Peloponeskim w Koryncie oraz Uniwersytecie Bolońskim. Przebywała również w Uniwersytecie Alfreda Nobla w Dnipro w charakterze visiting researcher. Autorka publikacji z zakresu myśli politycznej, teorii polityki, metodologii nauk oraz polityk publicznych. Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Inicjatorka szeregu działań o charakterze społecznym, ekspertka i trenerka w projektach międzynarodowych, współautorka miejskiego dokumentu strategicznego.


B

Zastępca dyrektora

mgr Anna Englert-Bator 

psycholog

 

Psycholog społeczny i coach – praktyk i nauczyciel akademicki. Magister psychologii stosowanej (Uniwersytet Jagielloński). Ukończyła szereg kursów, specjalistycznych szkoleń i warsztatów, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Middlesex University London, The Institute Hampstead Garden Suburb, Triple P Deutschland, Szkole Mistrzów NLP i  Coachów, ICI, SWPS. Specjalizuje się w diagnozie i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży oraz w pracy z rodzicami zmagającymi się z trudnościami wychowawczymi. Pracuje w duchu dialogu motywującego, pomagając wydobyć i wzmacniać motywację oraz terapii poznawczo-behawioralnej. W trakcie terapii i treningów (np. zarządzanie stresem, kreowanie własnego wizerunku, komunikacja interpersonalna, coaching)  wspiera w korygowaniu zaburzeń poznawczych (problemy z koncentracją, uwagą, myśleniem), zaburzeń emocjonalnych i problemów w relacjach społecznych.


Zastępca dyrektora

mgr Stanisław Dołęga 

matematyka 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister matematyki, 1994) oraz University of New Mexico (PhD, Pure Mathematics, 2004). Wieloletni nauczyciel akademicki (Politechnika Krakowska, University of New Mexico, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), a także nauczyciel matematyki i języka angielskiego w szkołach średnich w Krakowie i Olkuszu. Doświadczenie w pracy z młodzieżą obejmuje również przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów matematycznych w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz przygotowywanie do studiów uniwersyteckich uczniów z rodzin mniej zamożnych, uczniów pochodzących z rdzennej ludności USA (Native Americans), a także uczniów kształconych wcześniej w edukacji domowej.
Pasjonat łamigłówek logicznych i matematycznych, XIX-wiecznej literatury amerykańskiej oraz brydża.


mgr Magdalena Babiarz

psycholog

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, realizowała moduł: psychologia kliniczna. Uczestniczka Studium Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychoterapii. Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w fundacji Alpha, która wspiera dzieci i młodzież z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W swojej pracy koncentruje się na indywidualnych zasobach jednostki.


 

 

mgr Dorota Baranowska

język hiszpański

Nauczyciel i tłumacz. Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Centralnym w Barcelonie. W 2019 ukończyła studia prawnicze dla tłumaczy przysięgłych na UMCS w Lublinie. W latach 1988-1994 lektor języka francuskiego i hiszpańskiego w WSP w Rzeszowie, potem do 2011 r. nauczyciel w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie (wykłady z literatury francuskiej, metodyki, zajęcia z praktycznej nauki języka francuskiego i hiszpańskiego). Tłumacz przysięgły języka francuskiego i hiszpańskiego z listy Ministra Sprawiedliwości RP. Uczestniczka w licznych szkoleniach i projektach. Opiekun grup młodzieży podczas wycieczek do Madrytu. Organizator szkolnych konkursów popularyzujących język hiszpański.


_DSC8105

 

 

dr Małgorzata Buczek-Kowalik 

geografia, przyroda

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwentka studiów magisterskich  na kierunku geografia oraz studiów licencjackich na kierunku filologia w zakresie slawistyka (profil bułgarystyczno-rusycystyczno-ukrainistyczny). Od 2010 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Geografii. Wcześniej nauczycielka geografii w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju oraz  nauczycielka przedmiotów turystycznych  w Szkole Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej w Lublinie. Posiada uprawnienia pilota wycieczek, przewodnika beskidzkiego i przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Autorka artykułów naukowych z zakresu turystyki, uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych.


a9

mgr Piotr Chmielowiec 

wiedza o społeczeństwie 

Historyk z wykształcenia i zamiłowania, fascynat podróżowania, aktywnego wypoczynku (rowerem nawet na koniec świata ) i poznawania nieznanego… Od ukończenia studiów przez 19 lat związany z edukacją na poziomie licealnym. Praca z młodzieżą była i jest jego pasją, czego efektem jest 130 laureatów i finalistów olimpiad ogólnopolskich.


TO

 

mgr Paulina Drupka

pedagog, nauczyciel wspomagający, trener TUS

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, specjalność: terapia pedagogiczna z elementami logopedii oraz studiów licencjackich na wydziale pedagogiki  Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych.
W poszerzaniu swojej wiedzy i kompetencji czynnie uczestniczy w konferencjach oraz warsztatach pedagogicznych. W pracy z uczniami kieruję się sercem, wierząc, że dobra terapia oparta jest na relacji. 


a15

 

 

 

 

mgr Sylwia Pomianek

wychowanie fizyczne 

Absolwentka wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2009 pracownik Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego. Posiada uprawnienia instruktorskie z tenisa, fitnessu i kajakarstwa. Współpracuje z kortami tenisowymi „Czarni”, realizując program Tenis 10. Kierownik wycieczek, obozów oraz organizatorka imprez sportowych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pasjonatka pływania, sportów wodnych, psychologii. Chętnie współpracuje z młodzieżą, motywuje i kształtuje prozdrowotne wartości.


a13

 

 

 

mgr Kinga Hęclik

chemia

 

Pracownik Wydziału Biotechnologii UR, ukończyła studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, stażystka w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, fascynatka aktywnych metod pracy laboratoryjnej z młodzieżą.


_DSC0151

  mgr Damian Knutel 

historia, historia i społeczeństwo oraz religia, 

Magister teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2007), absolwent studiów doktoranckich z historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2007-2012), aktualnie przygotowuje doktorat poświęcony dziejom Kościoła ormiańskiego w II Rzeczpospolitej. W Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzi konwersatoria dla studentów  kierunków historia i kulturoznawstwa, poświęcone dziejom i kulturze chrześcijaństwa, zaś w ramach studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie oraz kursów doszkalających – zajęcia poświęcone mniejszościom narodowym w Polsce. Od 2013 r. współpracuje z Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS, działającym przy UR. Dla jego słuchaczy prowadził m.in. zajęcia z historii polski, historii i kultury regionu, zaś w trakcie tzw. szkoły letniej dla obcokrajowców uczących się języka polskiego, także zajęcia poświęcone dziejom grup wyznaniowych i etnicznych zamieszkującym Polskę. Od 2016 r. Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Rzeszowie. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Posiada uprawnienia kierownika i wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierownika wycieczek szkolnych.


 a2

mgr Paulina Kulpa-Wojtkielewicz

chemia

absolwentka wydziału chemii UMCS w Lublinie, studia ukończyła w języku angielskim, założycielka nowoczesnej szkoły chemii Molecool, organizatorka Rzeszowskiej Próbnej Matury z chemii. Przygotowuje uczniów do matury międzynarodowej. Twórczyni autorskich programów z chemii, kreatorka plenerowych pokazów chemicznych.


_DSC8128

mgr Dorota Kustra

język niemiecki

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Wydziale Filologicznym w zakresie języka rosyjskiego (magister) oraz języka niemieckiego (licencjat). Nauczycielka języka niemieckiego zatrudniona w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. Od 2005 r. nauczyciel dyplomowany i egzaminator języka niemieckiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Uczestniczka plebiscytu „Nowin” – Belfer Roku 2013. Opiekun i tłumacz grup młodzieży podczas praktyk w Berlinie w ramach projektów unijnych (2013-2018). Opiekun nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych i studentów – praktykantów. Organizator szkolnych konkursów popularyzujących język niemiecki. Systematycznie doskonaląca się poprzez udział w różnych szkoleniach i warsztatach. Doświadczony nauczyciel, wychowawca i przyjaciel młodzieży..


mgr inż. Tomasz Madej 

fizyka

Podkarpacki popularyzator nauki, nauczyciel. Absolwent kierunków: fizyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz fizyka techniczna na Politechnice Lubelskiej.  Założyciel startupu Mądry Dzieciak, w ramach którego prowadzi pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem eksperymentów i doświadczeń. Jeden z organizatorów Pikniku Nauki Eksploracje – cyklicznej imprezy popularnonaukowej odbywającej się co roku w Rzeszowie.  Twórca kanału na YouTube dla maturzystów zdających maturę z fizyki: Pogotowie Matura Fizyka. Finalista polskiej edycji międzynarodowego konkursu dla naukowców FameLab 2016. Propagator alternatywnych form edukacji. 


a8

dr Rafał Mazur 

język polski

Doktor literaturoznawstwa, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, egzaminator języka polskiego jako obcego, lektor języka polskiego jako obcego, wykładowca akademicki (kultura języka, emisja głosu, literatura polska po roku 1939, kultura regionu), ambasador Programu Erasmus plus, trzykrotny uczestnik i wykładowca w ramach Programu Erasmus + (Lizbona, Saragossa, Nikozja), Erasmus+ Generation Discussion Leader, członek jury ogólnopolskiego konkursu projektów eTwinningowych, organizator kursów języka polskiego dla grup polonijnych, szkoleniowiec języka polskiego jako obcego dla nauczycieli z Ukrainy, prowadzący warsztaty dla nauczycieli w języku polskim i angielskim w Polsce i zagranicą, dziennikarz, pasjonat tenisa ziemnego, muzyki, teatru i kina. Związany z Zespołem Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Członek Rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”.


_DSC8163

 

 

mgr Alina Paliwoda-Wielgos 

język łaciński

Magister filologii klasycznej, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel akademicki. Jako starszy wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi zajęcia z języka łacińskiego na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, Filologicznym i Medycznym. Ma za sobą długoletnią współpracę ze Szkołą Języków Obcych PROMAR International. W ramach programu Erasmus odbyła staż językowy we Włoszech w Accademia Romanica di Modena. Od 2006 roku pracuje również jako nauczycielka języka łacińskiego w II LO im. pułk. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie, gdzie realizuje własne programy autorskie. Zajmuje się tłumaczeniem łacińskich dokumentów średniowiecznych i nowożytnych. Ma na swoim koncie udział w wielu konferencjach z zakresu metodyki nauczania języków klasycznych, np. doroczne warsztaty dla nauczycieli języka łacińskiego, organizowane przez Instytut Filologii Klasycznej UJ, konferencje metodyczne dla nauczycieli akademickich ,,Minutum sed perfectum” (Uniwersytet Warszawski), czy wreszcie cykl konferencji ,,Optimi magistri”, propagujących ,,łacinę żywą” (Uniwersytet Wrocławski). Nieustannie angażuje się w projekty z zakresu dydaktyki języków klasycznych, czego przykładem jest udział w międzynarodowym projekcie nauczania języków klasycznych jako żywych ,,GrecoLatinoVivo – Seminario Internazionale in Didattica delle Lingue Classiche” (Neapol 2018).


a4

mgr Marlena Pieniążek 

pedagog szkoły, wychowawca wspomagający

 

Dziennikarz, streetworker, pracownik naukowo- dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Pedagogicznym. Otworzyła i koordynowała na Podkarpaciu odział Akademii Przyszłości (projektu tutoringu i wolontariatu edukacyjnego). Współzałożycielka Stowarzyszenie „Zupełne Dobro”. Dziennikarka Radia Via Rzeszów.


a19

mgr Ludmiła Smęt- Dudziak

biologia 


  a17

 

 

dr Tomasz Surmacz

przedsiębiorczośća20

 

mgr Marzena Surmiak

przyroda

 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku geografia z turystyką oraz studiów licencjackich na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania oświatą – Menadżer oświaty. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Poprzednio pracowała jako nauczyciel geografii w Gimnazjum Nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz jako wykładowca i asystent Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Posiada uprawnienia pilota wycieczek, kierownika i wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Pasjonatka turystyki i szeroko rozumianego krajoznawstwa.

 


_DSC8077

 

 

   

mgr Alicja Stryczek

etyka, Philosophy


Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu europeistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu etyki i filozofii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka licznych innowacji pedagogicznych. Uczestniczka wymian międzynarodowych. Interesuje się edukacją międzykulturową.


a6_ostatnie

  dr Barbara Strzelec

język polski 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, egzaminator maturalny z języka polskiego, nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie nauczania na każdym etapie kształcenia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa z technologiami informacyjnymi. Pełniła funkcje kierownika biblioteki szkolnej i zastępcy dyrektora. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, mając na swoim koncie ponad 40 różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Wykonywany zawód traktuje jako swoje życiowe powołanie, dlatego z radością pomaga uczniom odkrywać ich pasje i rozwijać talenty. Wielokrotnie przygotowywała wychowanków do konkursów, przedstawień i publicznych wystąpień. Autorka scenariuszy uroczystości szkolnych i współtwórczyni cyklicznych koncertów patriotycznych. W kontaktach z podopiecznymi ceni uczciwość i rzetelność, a nauczany przedmiot traktuje jako okazję do kształtowania dojrzałych postaw i dyskusji o świecie.


a18

 

dr Miłosz Szczudło 

wychowanie fizyczne, EDB 

Doktor nauk o kulturze fizycznej (AWF w Katowicach), magister wychowania fizycznego (AWF im. B. Czecha w Krakowie). Od 1997 r. uprawia  kajakarstwo. Jako reprezentant klubu MKK Resowiak Rzeszów oraz AZS AWF Kraków zdobył 9 medali (w tym 5 złotych) Mistrzostw Polski w różnych  kategoriach wiekowych. W latach 1999–2000 był członkiem Kadry Narodowej w kajakarstwie klasycznym. Posiada dyplom college’u Yale w Wrexham. Od roku akademickiego 2006/2007 prowadzi zajęcia na Wydziale Wychowania Fizycznego UR z fizjologii, teorii sportu, organizacji i prawa w oświacie, metodyki i dydaktyki zajęć ruchowych. Od roku 2009 jest pracownikiem dydaktycznym Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, od października 2013 r. pełni funkcję zastępcy kierownika, a od 2015 r. zastępcy dyrektora  ds. dydaktyki i programów. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Klubu Uczelnianego AZS UR, Prezesem w Rzeszowskim Klubie Kajakowym oraz trenerem koordynatorem kajakarstwa klasycznego w województwie podkarpackim. Posiada  tytuł trenera II klasy pływania, ratownika WOPR, opiekuna i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, patent sternika motorowodnego, operatora ścianki wspinaczkowej oraz uprawnienia instruktorskie w zakresie kajakarstwa, kulturystyki, windsurfingu, narciarstwa, piłki siatkowej i szachów. Jest również sędzią piłkarskim. Obecnie zaangażowany we współpracę z biurem ds osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, uzyskał uprawnienia asystenta osoby niepełnosprawnej. W 2018 został uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej.


a3

mgr Anna Szelc

język angielski 

Nauczycielka z ponad 20-letnim stażem, nauczyciel dyplomowany i egzaminator maturalny. Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich przy Uniwersytecie Warszawskim i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu. Przez 15 lat pracowała jako nauczyciel i wychowawca w VIII LO w Rzeszowie. Od lat związana ze Szkołą Języków Obcych Promar w Rzeszowie, gdzie pełni funkcję Metodyka i Teacher Trainer. W latach 2002-2012 pracowała jako wykładowca w NKJO Promar International, przygotowując studentów do egzaminów z praktycznej nauki języka obcego i metodyki. Członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce (IATEFL). Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, ciągle rozwijając warsztat i pogłębiając wiedzę w zakresie uczenia języków obcych. Jej zainteresowania obejmują wspólne rodzinne podróże, muzykę oraz taniec. 


a22

dr Kinga Szeliga 

język angielski

Pani Doktor Kinga Szeliga wymarzyła sobie pracę już w przedszkolu i z pasją dążyła do upragnionego celu. Fascynacja językiem i kulturą krajów anglosaskich sprawiła, iż wybrała filologię angielską jako kierunek studiów wyższych licencjackich w Kolegium Języków Obcych pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia magisterskie kontynuowała na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie języków specjalistycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. W międzyczasie uczestniczyła w wymianie studenckiej w Wielkiej Brytanii, w Cardiff University, gdzie studiowała biznes z językiem japońskim. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod skrzydłami m.in. pioniera studiów lingwistycznych w Polsce prof. Franciszka Gruczy miała okazję zgłębiać zagadnienia z zakresu glottodydaktyki i lingwistyki antropocentrycznej. Doktor Kinga Szeliga uczestniczyła jako prelegentka w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, a także uczestniczyła w szkołach dla doktorantów w Wiedniu i w Pradze. Zwieńczeniem tego  etapu edukacji było wiele artykułów naukowych i w końcu praca doktorska w dziedzinie glottodydaktyki aplikatywnej. Doktor Kinga Szeliga przez lata kariery zawodowej miała okazję przetłumaczyć wiele tekstów, a także prowadzić liczne kursy językowe na wszystkich poziomach, fascynując się przy tym ciągle rozwijającą się metodologią i dydaktyką nauczania języków obcych oraz bilingwizmem i wielojęzycznością. Doktor Kinga Szeliga podchodzi do uczenia z pasją i zaangażowaniem starając się, by uczniowie we własnym procesie rozwoju językowego czuli się bezpiecznie i otrzymywali potrzebne wsparcie w podejmowanych wysiłkach intelektualnych i siłowaniu się z życiem.


_DSC8095

dr inż. Krystian Tuczyński 

programowanie

 Absolwent kierunku „Edukacja Techniczno-Informatyczna” na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie oświatą”. Swoją pracę naukową prowadzi z zakresu wykorzystywania e-learningu w procesie dydaktyki realizowanej w szkolnictwie wyższym. Autor publikacji z zakresu kształcenia na odległość, dzienników elektronicznych, nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji oraz algorytmiki i programowania. Laureat wielu konkursów i olimpiad o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Czynny uczestnik krajowych oraz zagranicznych konferencji naukowych. Prowadzący zajęcia podczas cyklicznie organizowanych warsztatów interaktywnych popularyzujących naukę wśród najmłodszych. Członek zespołu Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość, którego zadaniem jest wdrażanie e-learningu w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz prowadzący szkolenia z tego zakresu. Od 2015 r. asystent w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.


KW

mgr Klaudia Waszyńska

wychowanie fizyczne 

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku wychowanie fizyczne. Medalistka Mistrzostw Polski w koszykówce (kadetek i juniorek z drużyną Wisły Kraków). Była zawodniczka Ekstraklasy (AZS Rzeszów) i I ligi (Wisła Kraków i AZS Rzeszów). Od 2017 roku nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 14 oraz od 2019 roku nauczyciel akademicki UR. Instruktor koszykówki, pływania, fitness oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Posiada uprawnienia sędziego koszykówki. Opiekun oraz organizator obozów i półkolonii dla dzieci i młodzieży.


_DSC0411

mgr Dominika Wiewiórska

historia sztuki

Absolwentka historii sztuki oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie indywidualnego toku studiów swoje interdyscyplinarne zainteresowania sztuką poszerzała na Università degli studi di Pavia w ramach programu Socrates Erasmus oraz MOST na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie dziennikarskie zdobyte w ogólnopolskim Wydawnictwie DOBRY DOM. Odnosi znaczące sukcesy pedagogiczne poparte wysokimi wynikami uczniów na maturze z historii sztuki oraz Olimpiadzie Artystycznej –  sekcja plastyki. Opiekunka i koordynatorka programów stażowych organizowanych dla studentów w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu dziennikarstwa. Stoi zawsze obok ucznia, nigdy naprzeciwko. Rozwija kreatywność uczniów i samodzielność myślenia w oparciu o metodę tutoringu. Obszarem jej szczególnych zainteresowań jest design i współczesna architektura wnętrz. 


_DSC8015

 

dr Tomasz Zamorski 

fizyka

Doktor nauk fizycznych.  Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Autor ponad 40 prac naukowych z akustyki fizycznej. W działalności dydaktycznej prowadzonej na Uniwersytecie Rzeszowskim, a wcześniej w WSP w Rzeszowie, organizował proces dydaktyczny na kierunku Fizyka Fizyka techniczna pełniąc trzykrotnie, w różnych okresach, funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki ds. dydaktycznych. Jako kierownik I Pracowni fizycznej oraz zastępca przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej systematycznie organizował i prowadził zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół średnich interesujących się fizyką. Po przejściu na emeryturę kontynuował działalność dydaktyczną w Uniwersytecie Rzeszowskim, jako koordynator projektu studiów zamawianych EDISON na kierunku Fizyka techniczna oraz jako nauczyciel fizyki w tzw. klasach uniwersyteckich w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Obecnie uczy fizyki w wybranych klasach II LO. W gronie jego uczniów są finaliści Olimpiady Fizycznej, finaliści i laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH oraz laureaci i wyróżnieni w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”.