Grono pedagogiczne

dr Agnieszka Cencora

biologia

 

Doktor w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, magister biologii, specjalność biologia eksperymentalna (Uniwersytet Rzeszowski, wydział biologiczno-rolniczy). Absolwentka studiów podyplomowych z dietetyki, gastronomii i żywienia oraz menadżer jakości produktów spożywczych i żywienia człowieka.

Jest nauczycielem dyplomowanym. Od 2013 r. pracuje jako nauczyciel biologii i przyrody oraz od 2022 roku jako nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Dodatkowo, ma doświadczenie w pracy z uczniami szkół podstawowych, również metodą Montessori.

Posiada uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i czynnie sprawdza prace uczniów z egzaminu maturalnego z biologii, dzięki czemu może wykorzystać zdobyte umiejętności w pracy z uczniami.

Jest organizatorem licznych wyjazdów edukacyjnych i turystycznych (wyjazdy do ogrodów botanicznych, zoologicznych, muzeów czy na różne wystawy związane z biologią, wycieczki klasowe i międzynarodowe).

Aby systematycznie podnosić jakość swojej pracy bierze udział w licznych szkoleniach, konferencjach czy kursach dotyczących dydaktyki nauczanego przedmiotu oraz pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Dodatkowo, prowadzi również zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów przedmiotowych oraz egzaminu maturalnego z biologii.

W czasie wolnym chętnie podróżuje i zajmuje się rozwijaniem licznych pasji związanych z biologią.