17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

Zmiana numeru konta

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.10.2020 r. uległ zmianie nr konta bankowego, na który należy wpłacać czesne za naukę w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim im. S. Barańczaka w Rzeszowie.

Wpłaty dokonane do końca tego tygodnia, tj. 9.10.2020 r. zostaną jeszcze poprawnie zaksięgowane. Przelewy wykonane po 10 października 2020 r. będą do Państwa automatycznie zwracane.  

Od dnia dzisiejszego wpłat należy dokonywać na rachunek Bank Pekao SA: 39 1240 6292 1111 0011 0209 5273