17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

WYNIKI REKRUTACJI

Kandydaci przyjęci do klas pierwszych

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

ROZSZERZENIE HUMANISTYCZNE + ARTYSTYCZNE

KOD
126FW1
139JS1
161ŁA1
207WJ1
185SM1
133GI1
159LS1
166MJ1
1068SK6
213ZJ1
106BN1
150KI1
223RN1
135GP1
224MJ1
147KJ1
210ZE1
215OM1
1093BZ10
202WM1
137JA1
117CE1
122DA1
125DN1
182RW1

ROZSZERZENIE MEDYCZNE + PSYCHOLOGICZNE

KOD
198WA1
1015LA4
120CM1
172OA1
138JM1
160LA1
1116PK3
140JM1
1108RM9
171OG1
142JM1
116CA1
163MM1
180PL1
143KW1
214ŻF2
145KH1
149KD1
1115DH4
103BZ1
146KK1
128FM1
123DP1
1001AA4
199WZ1

ROZSZERZENIE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

KOD
231PN2
156KM1
227RM1
1049SF4
118CM1
101BM1
157KA3
226ME1
179PM1
158KL1
1031WJ4
170NF1
167MM1
229WG3
129FK1
242FM1
211ZM1
208WJ2
108BW2
218SB1
181PM1
194SK1
175PE1
193SK1
217WG1