17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

WYNIKI REKRUTACJI

WYNIKI EGZAMINU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ

KOD KANDYDATA SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW WYNIK WYRAŻONY  W PROCENTACH
AA01 17 41
MBA01 30 76
MB01 31 77
JB01 36 90
KB01 14 34
KB04 30 74
KC01 31 77
FC01 35 87
JD03 29 71
JDZ01 27 68
WF01 28 69
MG01 16 39
JG01 34 84
AH01 37 91
KH01 39 97
MH01 15 37
JH01 16 39
JJ03 29 71
DJ02 28 69
WK01 23 57
FK04 31 78
KK01 6 16
ŁK01 30 76
AL16 18 46
AL01 26 66
ML02 38 95
AM03 12 31
WM01 29 73
FM05 32 81
AM08 33 83
CM01 27 67
IM03 29 72
MMI01 34 84
MM01 26 65
JM07 29 71
JN04 37 91
EN05 16 39
OO01 32 81
PP04 29 73
MPA01 17 43
PP01 26 65
MP01 23 56
BP01 27 68
KP01 17 41
AP03 32 80
HP01 15 38
AP01 14 35
AR01 22 55
JR07 25 62
MS02 37 93
ASK03 17 44
FS01 34 84
AS01 30 76
ALS01 21 52
ŁS01 27 67
ASZ01 27 67
DT01 23 59
TT13 14 35
MU01 23 59
JW01 21 52
DW03 23 59
AW01 27 67
AZ01 33 82
KZA01 28 70
KZ01 33 82
JŻ02 33 83
KŻ01 32 81