17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

WYSZCZEGÓLNIENIETERMIN
spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych24 sierpnia 2022 godz. 17.30
zebranie rady pedagogicznej25 sierpnia 2022 r., godz. 9.00
wyjazd integracyjny klas pierwszych30 – 31 sierpnia 2022 r.
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2022 r., godz. 15.00
spotkania z rodzicami klas 2-41 września 2022 r., godz. 18.00
Szkolny Piknik Integracyjny2 września 2022 r.
Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych14 października 2022 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 31 października 2022 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 2 listopada 2022 r.
Dzień Patrona Szkoły i uroczystość z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości10 listopada 2022 r.
Narodowe Święto Niepodległości11 listopada 2022 r.
zebranie rady pedagogicznej21 listopada 2022 r., godz. 16.30
spotkanie z rodzicami22 listopada 2022 r., godz. 17.00
propozycje ocen niedostatecznych22 grudnia 2022 r.
zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2022 r.- 31 grudnia 2023 r.
propozycje wszystkich ocen3 stycznia 2023 r.
wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku9 stycznia 2023 r.
spotkanie z rodzicami12 stycznia 2023 r., godz. 17.00
klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej13 stycznia 2023 r., godz. 17.00
ferie zimowe16-29 stycznia 2023 r.
rozpoczęcie zajęć w II semestrze30 stycznia 2023 r.
propozycje ocen niedostatecznych dla klasy IV5 kwietnia 2023 r.
wiosenna przerwa świąteczna6 -11 kwietnia 2023 r.
propozycje wszystkich ocen dla klasy IV13 kwietnia 2023 r.
spotkanie z rodzicami13 kwietnia 2023 r., godz. 17.00
wpisanie ocen rocznych dla klasy IV18 kwietnia 2023 r.
klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej (IV klasa) szkolenie dla zespołów nadzorujących egzamin maturalny24 kwietnia 2023 r., godz. 16.30
uroczyste zakończenie zajęć w klasie IV
Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna
28 kwietnia 2023 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora2 maja 2023 r.
Święto Narodowe Trzeciego Maja3 maja 2023 r.
egzamin maturalny – część pisemna – dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora4, 5, 8, 9 maja 2023 r.
propozycje ocen niedostatecznych31 maja 2023 r.
propozycje wszystkich ocen7 czerwca 2023 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora9 czerwca 2023 r.
  wpisanie ocen rocznych w dzienniku14 czerwca 2023 r.
klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej19 czerwca 2023 r., godz. 16.30
Szkolne Dni Sportu i Turystyki19-21 czerwca 2023 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora22 czerwca 2023 r.
plenarne zebranie Rady Pedagogicznej23 czerwca 2023 r., godz. 9.00
uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023 r., godz. 15.30
ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.