17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN
spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych 25 sierpnia 2021 r., godz. 17.00
zebranie rady pedagogicznej 26 sierpnia 2021 r., godz. 13.30
wyjazd integracyjny klas pierwszych 30 – 31 sierpnia 2021 r.
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r., godz. 14.00
Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14 października 2021 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 15 października 2021 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 2 listopada 2021 r.
Dzień Patrona Szkoły i uroczystość z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości 10 listopada 2021 r.
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2021 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 12 listopada 2021 r.
zebranie rady pedagogicznej 22 listopada 2021 r., godz. 16.30
spotkanie z rodzicami 23 listopada 2021 r., godz. 17.00
propozycje ocen niedostatecznych 21 grudnia 2021 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 22 grudnia 2021 r.
zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r.- 31 grudnia 2021 r.
propozycje wszystkich ocen 5 stycznia 2022 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 7 stycznia 2022 r.
wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku 12 stycznia 2022 r.
spotkanie z rodzicami 13 stycznia 2022 r., godz. 17.00
klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej 14 stycznia 2022 r., godz. 16.30
rozpoczęcie zajęć w II semestrze 17 stycznia 2022 r.
ferie zimowe 14-27 lutego 2022 r.
propozycje ocen niedostatecznych dla klasy III 4 kwietnia 2022 r.
zebranie rady pedagogicznej 11 kwietnia 2022 r., godz. 16.30
spotkanie z rodzicami 12 kwietnia 2022 r., godz. 18.00
propozycje wszystkich ocen dla klasy III 13 kwietnia 2022 r.
wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
wpisanie ocen rocznych dla klasy III 22 kwietnia 2022 r.
klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej (III klasa) szkolenie dla zespołów nadzorujących egzamin maturalny 25 kwietnia 2022 r., godz. 16.30 25 kwietnia 2022 r., godz. 17.00
uroczyste zakończenie zajęć w klasie III Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna 29 kwietnia 2022 r.
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 2 maja 2022 r.
Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2022 r.
egzamin maturalny – część pisemna – dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 4-6 maja 2022 r.
zebranie rady pedagogicznej 16 maja 2022 r., godz. 16.30
propozycje ocen niedostatecznych 30 maja 2022 r.
propozycje wszystkich ocen 8 czerwca 2022 r.
wpisanie ocen rocznych w dzienniku 13 czerwca 2022 r.
klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej 15 czerwca 2022 r., godz. 16.30
dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 17 czerwca 2022 r.
plenarne zebranie rady pedagogicznej 24 czerwca 2022 r., godz. 9.00
uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r., godz. 16.00
ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.