17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN

1.

zebranie Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
2. szkolenie „Pierwsza pomoc” 31 sierpnia 2020 r., godz. 14.00
3. spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych 31 sierpnia 2020 r., godz. 16.00
4. szkolenie „Trudne zachowania osób ze spektrum autyzmu – strategie postępowania” 1 września 2020 r., godz. 10.00-14.00
5. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r., godz. 16.00
6. wyjazd integracyjny klasy I 2 września 2020 r.
7. spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich 2 września 2020 r., godz. 16.00
8. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 19 października 2020 r.
9. Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystość szkolna

11 listopada 2020 r.

10 listopada 2020 r. (wtorek)

10. dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 12-13 listopada 2020 r.
11. zebranie Rady Pedagogicznej 23 listopada 2020 r., godz. 16.15
12. spotkanie z rodzicami 24 listopada 2020 r., godz. 18.00
13. propozycje ocen niedostatecznych 22 grudnia 2020 r.
14. zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r.- 31 grudnia 2021 r.
15. dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 4-5 stycznia 2021 r.
16. propozycje wszystkich ocen 11 stycznia 2021 r.
17. wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku 15 stycznia 2021 r.
18. rozpoczęcie zajęć w II semestrze 18 stycznia 2021 r.
19. klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 18 stycznia 2021 r., godz. 16.15
20. spotkanie z rodzicami 19 stycznia 2021 r., godz. 18.00
21. ferie zimowe 1 – 14 lutego 2021 r.
22. wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
23. propozycje ocen niedostatecznych dla klasy III 9 kwietnia 2021 r.
24. zebranie Rady Pedagogicznej 12 kwietnia 2021 r., godz. 16.15
25. spotkanie z rodzicami 13 kwietnia 2021 r., godz. 18.00
26. propozycje wszystkich ocen dla klasy III 19 kwietnia 2021 r.
27. wpisanie ocen rocznych dla klasy III 23 kwietnia 2021 r.
28. klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej  (III klasa)

szkolenie dla zespołów nadzorujących egzamin maturalny

26 kwietnia 2021 r., godz. 16.15

26 kwietnia 2021 r., godz. 17.00

29. zakończenie zajęć w klasie III

Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna

30 kwietnia 2021 r.
30. weekend majowy 01-03 maja 2021 r.
31. egzamin maturalny – część pisemna – dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 4-7 maja 2021 r.
32. zebranie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

19 maja 2021 r., godz. 15.30

19 maja 2021 r., godz. 18.00

33. propozycje ocen niedostatecznych 2 czerwca 2021 r.
34. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 4 czerwca 2021 r.
35. propozycje wszystkich ocen 14 czerwca 2021 r.
36. wpisanie ocen rocznych w dzienniku 18 czerwca 2021 r.
37. klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 21 czerwca 2021 r., godz. 16.15
38. plenarne zebranie Rady Pedagogicznej

25 czerwca 2021 r., godz. 9.00

39. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r., godz. 16.00
40. ferie letnie

27 czerwca-31 sierpnia 2021 r.