17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

W dniu 9 marca 2017 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się Finał Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus”, organizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski, pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i JM Rektora UR.

Nasz zespół znalazł się wśród dziewięciu najlepszych 3-osobowych drużyn, które w Finale zaprezentowały się przed przez Komisją Konkursową. Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Konkursie reprezentowały: Aleksandra Bochenek, Victoria Forrest i Adrianna Woźniak. Na tym etapie uczestnicy mieli za zadanie odegrać „scenkę rodzajową” dotyczącą wybranej przez uczestników dziedziny życia w starożytności oraz udzielić odpowiedzi na na wylosowane pytania. Choć nasza drużyna nie znalazła się w gronie trójki laureatów, serdecznie gratulujemy uczennicom dotarcia do finału i dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. Opiekę nad naszym zespołem sprawozdawała p. Alina Wielgos.