17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

Kolejna – 5. edycja ORIENTATION DAY, czyli Podkarpackich Targów Edukacyjnych organizowanych przez Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie odbędzie się 19 lutego 2020 r. Z roku na rok .

ORIENTATION DAY są adresowane  przede wszystkim do ósmoklasistów oraz przedstawicieli szkół podstawowych, a także wszystkich innych osób żywo zainteresowanych tematyką edukacji w naszym mieście. Po raz kolejny będzie to spotkanie o charakterze ogólnokształcącym – z udziałem przedstawicieli szkół średnich – publicznych i prywatnych, branżowych i językowych. Ósmoklasiści będą mieli szansę w jednym miejscu porównać oferty ponad 30 różnych placówek, porozmawiać z reprezentującymi je nauczycielami i uczniami oraz dowiedzieć się wielu przydatnych informacji odnośnie do warunków przyjęć.

ORIENTATION DAY  to dla uczniów jedno z najbardziej właściwych miejsc do rozmów, wymiany doświadczeń w procesie podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia, a dla szkół autoprezentacji.

orientation day